Zasady recenzowania

Procedura recenzowania pisma „Res Politicae" odpowiada najnowszym wytycznym Ministerstwa Edukacji i Nauki (z grudnia 2011 roku), zgodnym z obszarem nauki, odpowiadającym profilowi pisma.

Za najważniejsze wymogi związane z recenzowaniem tekstów zgłoszonych do Redakcji pisma „Res Politicae" uznaje się:

• powołanie przynajmniej dwóch recenzentów spoza jednostki (w tym przynajmniej jednego obcojęzycznego w przypadku konieczności recenzowania tekstów w języku obcym);
• tożsamość recenzentów danej publikacji nie jest ujawniana, natomiast redakcja zobowiązuje się regularnie uaktualniać na swojej witrynie internetowej listę recenzentów, którzy współpracują z pismem;
• redakcja zastosowała się także do sugerowanego przez MEiN „double-blind review proces", zgodnie z którym recenzent i autor pozostają dla siebie anonimowi, lub składają deklarację o wzajemnym braku powiązań (osobistych, służbowych i.in.) mogących wpłynąć na proces recenzowania;
• redakcja otrzymuje od recenzenta w formie pisemnej recenzję o jednoznacznej ocenie tekstu (dopuszczenia/nie dopuszczenia do publikacji);
• zasady przyjęcia/odrzucenia publikacji są jawne, dostępne na witrynie internetowej wydawnictwa.

Powyższe informacje a także pozostałe szczegółowe zasady recenzowania Autorzy mogą znaleźć na stronie MEiN: http://www.nauka.gov.pl