Dla Autorów

Teksty można nadsyłać do Redakcji w trybie ciągłym, na adresy mailowe podane w zakładce = Kontakt. Redakcja zaznacza jednak, że proces selekcji (merytorycznej, tematycznej i in.) materiałów wchodzących w zakres danego tomu pisma może wykluczyć tekst lub przesunąć jego włączenie na dalszy termin. Uruchomienie procesu redakcyjnego jest uzależnione od ilości tekstów, które napłyną do Redakcji.

Autorów chcących przesłać tekst do publikacji w „Res Politicae" prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi wskazówkami dla Autora pracy przygotowywanej do publikacji przez Wydawnictwo UJD, a także z edytorskimi Zasadami przygotowania publikacji i przygotowaniem tekstu zgodnie z tymi wytycznymi. Redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia artykułu, który nie będzie spełniał wymogów edytorkich przyjętych przez Wydawnictwo UJD.

Zasady przygotowania Bibliografii - tutaj