Kontakt

ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

Redakcja "Res Politicae"
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wsparcie techniczne

Dr Dariusz Gregorczyk - sekretarz czasopisma