Recenzenci

Lista recenzentów „Res Politicae"

prof. Oleg Batiuk - Lesya Ukrainka Volyn National University
prof. dr hab. Andrzej Zapałowski - Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Stanisław Jaczyński - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Jerzy Juchnowski - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Antoszewski - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bruno Drwęski - Paryski Instytut Języków i Kultur Wschodnich (INALCO)
prof. dr hab. Andrzej Misiuk - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Soboń - Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Andrzej Bonusiak prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Jarosław Piątek prof. US - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Andrzej Sepkowski prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Sławomir Zalewski prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Zbigniew Siemiątkowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Dubicki prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jerzy Grzybowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Ihor Krywoszeja - Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu
dr hab. Agnieszka Legucka - Akademia Biznesu i Finansów Vistula
dr hab. Danuta Gibas Krzak prof. UO - Uniwersytet Opolski