O czasopiśmie

ISSN 2657-3342

ISSN (Online) 2657-862X

Czasopismo naukowe „Res Politicae” istnieje od 2006 roku przy Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, jest rocznikiem, którego profil badawczy to nauki społeczne (w szczególności nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie) oraz humanistyczne (głównie historia). Radę naukową czasopisma tworzą przedstawiciele samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Nauk o Bezpieczeństwie (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) oraz grono pracowników naukowych z polskich (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz zagranicznych ośrodków akademickich, naukowych (Institute and Museum of Military History - Budapeszt, Institute for Political Studies of Defense and Military History - Bucharest, Institute of Military History - Bratislava). Listę recenzentów czasopisma „Res Politicae” tworzy kilkunastu przedstawicieli nauki ośrodków akademickich (spoza Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie). Walorem pisma jest więc umiędzynarodowiona Rada Naukowa i lista Recenzentów oraz redaktorzy tematyczni.

Dotąd ukazało się dwanaście tomów za lata 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. W roku 2012 opublikowaliśmy ponadto wydanie specjalne „Res Politicae” poświęcone tematyce: „Samorząd miejski i jego elity".

Czasopismo „Res Politicae” obecnie znajduje się w międzynarodowej bazie CEEOL (open access), PBN oraz w repozytorium Uczelni. Publikujemy nie tylko artykuły naukowe, zgodnie z tradycją czasopisma w ramach Varii zamieszczamy także recenzje wydawnicze, raporty (np. z konferencji lub badań), w naszym roczniku publikować mogą również doktoranci, po uprzedniej konsultacji i weryfikacji tekstu przez promotora. Czasopismo „Res Politicae” ma długą tradycję, istnieje od 14 lat, mimo upływu czasu utrzymuje poziom i zainteresowanie potencjalnych Autorów oraz uznanie recenzentów dla poziomu publikowanych materiałów.

1 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki opublikował najnowszy Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. „Res Politicae” zostało włączone na listę czasopism punktowanych z liczbą 20 pkt.