Zespół redakcyjny


Redaktor naczelna dr hab. Anna Zasuń - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

Sekretarz dr Dariusz Gregorczyk - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

Redaktorzy tematyczni

w zakresie historii i nauk o bezpieczeństwie
Dr Mariusz Cieśla
Dr Dariusz Gregorczyk
Dr Julita Mirowska
Dr Malwina Siewier

w zakresie nauk o polityce i administracji
Dr Małgorzata Soja
Dr Bethuel Matsili
Dr Jerzy Zdański, prof. UJD
Dr Małgorzata Kuś 

Redaktor językowy (Instytut Filologii Polskiej)
Redaktor językowy (Instytut Filologii Obcych)