Zespół redakcyjny


Redaktor naczelna dr hab. Anna Zasuń - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

Sekretarz dr Dariusz Gregorczyk - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie 

Redaktorzy tematyczni

w zakresie historii, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji 

Dr Dariusz Gregorczyk
Dr Małgorzata Kuś

Dr Zuzanna Sielska

Dr Malwina Siewier
Dr Małgorzata Soja
Dr Jerzy Zdański, prof. UJD

Redaktor językowy (Instytut Filologii Polskiej)
Redaktor językowy (Instytut Filologii Obcych)