Opublikowane: 2019-10-041

Szukając tożsamości na styku kultur. Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny

Magdalena STOCHNIOL

Abstrakt

Artykuł ukazuje problematykę obecności elementów kultury Wschodu i Zachodu w twórczości rosyjskiej kompozytorski Sofii Gubajduliny na przykładzie jednego z najważniejszych dzieł w jejdorobku – Pasji wg św. Jana. Tekst podejmuje w pierwszej kolejności takie zagadnienia, jak obecność gatunku pasji w tradycji kościoła wschodniego i źródła inspiracji dla powstania utworu. Następnie wskazane zostały źródła tekstu kompozycji oraz ich teologiczny wydźwięk. Na koniec ma miejsce charakterystyka najważniejszych elementów muzycznych stanowiących z jednej stro-ny o łączności Pasji Janowej z kulturą Wschodu i Zachodu, z drugiej zaś o rozpoznawalnymidiomie stylistycznym tej kompozytorki.

Słowa kluczowe:

Sofia Gubajdulina, rosyjska muzyka współczesna,, muzyka religijna, pasja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

STOCHNIOL, M. (2019). Szukając tożsamości na styku kultur. Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny. Edukacja Muzyczna, (10), 107–117. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/526

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.