Szukając tożsamości na styku kultur. Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny

Autor

  • Magdalena STOCHNIOL Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Instytut Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki

Słowa kluczowe:

Sofia Gubajdulina, rosyjska muzyka współczesna,, muzyka religijna, pasja

Abstrakt

Artykuł ukazuje problematykę obecności elementów kultury Wschodu i Zachodu w twórczości rosyjskiej kompozytorski Sofii Gubajduliny na przykładzie jednego z najważniejszych dzieł w jejdorobku – Pasji wg św. Jana. Tekst podejmuje w pierwszej kolejności takie zagadnienia, jak obecność gatunku pasji w tradycji kościoła wschodniego i źródła inspiracji dla powstania utworu. Następnie wskazane zostały źródła tekstu kompozycji oraz ich teologiczny wydźwięk. Na koniec ma miejsce charakterystyka najważniejszych elementów muzycznych stanowiących z jednej stro-ny o łączności Pasji Janowej z kulturą Wschodu i Zachodu, z drugiej zaś o rozpoznawalnymidiomie stylistycznym tej kompozytorki.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04