Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej
PDF

Słowa kluczowe

uczennice i uczniowie klas V
czwórbój lekkoatletyczny jako wskaźnik
sprawność motoryczna students of the primary school fifth grade
track and field athletics as an indicator of motor skills

Jak cytować

Godlewska, I., & Jurgielewicz-Urniaż, M. (2019). Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 159-170. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.20