Gry planszowe jako forma aktywności pozalekcyjnej uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor

  • Monika Masłowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

intellectual disability, board game

Abstrakt

            Artykuł koncentruje się wokół tematu gier planszowych wykorzystywanych przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pozalekcyjnym. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części zawarto teoretyczne rozważania na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz wpływu gier planszowych na rozwój dziecka. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych. Badania przeprowadzono w grupie 16 rodziców i opiekunów uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Badania dotyczyły wykorzystania gier planszowych przez dzieci w czasie pozalekcyjnym. Uwzględniono czas przeznaczony na gry, zaangażowanie rodziców i opiekunów we wspólną grę, umiejętność znoszenia przegranej oraz umiejętność tworzenia własnych gier. Artykuł kończy podsumowanie, wnioski z przeprowadzonych badań oraz implikacje praktyczne.

Downloads

Opublikowane

2020-01-15