Standardy etyczne

 

Otwarty dostęp (Open Access) i polityka praw autorskich

Redakcja stosuje się do  wytycznych COPE – Committee on Publication Ethics  (https://publicationethics.org/resources/flowcharts)- odnośnie do postępowania  w przypadku złamania zasad etycznych publikacji.

Redakcja wdrożyła procedury zapobiegające konfliktowi interesu pomiędzy Autorem a innymi stronami.
Autor jest zobligowany do podania informacji o źródłach finansowania swoich badań, jeśli nadesłany artykuł powstał dzięki grantowi lub innej formie wsparcia nauki.

Redakcja stosuje zapory ghostwriting oraz guest authorship. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, metod, narzędzi badawczych i wykonawcą badań). 

Przejawy nierzetelności naukowej, na przykład podejrzenie o plagiat, duplikowanie publikacji lub sfabrykowanie danych, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych).

Czasopismo zapewnia  otwarty dostęp do publikowanych treści, zgodnie z zasadą wspierania globalnej wymiany wiedzy, poprzez publiczne udostępnienie badań naukowych.

Do celów wydawniczych autorzy przekazują prawa autorskie publikacji Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza. Dalej artykuł dystrybuowany jest na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).