Kontakt

Wydawca: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

Mirosław Łapot
Wydawca: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wsparcie techniczne

Zbigniew Łęski