Kontakt

Jan Dlugosz University in Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

Główna osoba do kontaktu

Mirosław Łapot
Jan Dlugosz University in Czestochowa

Wsparcie techniczne

Zbigniew Łęski