Zasady przygotowania artykułu

Przyjmujemy artykuły o objętości do 20 stron A4, czcionka Calibri lub Arial, odstępy między wierszami 1,5

Czasopismo przyjęło styl sporządzania przypisów i bibliografii  APA  (http://www.apastyle.org)

W narracji w nawiasie umieszczamy nazwisko autora, rok publikacji i stronę(y), np. (Biedacki, 2008, 12). Opuszczamy nazwisko autora, jeśli pojawia się w narracji przed nawiasem.

Zapis w bibliografii:

  • Monografie: Autor, (rok wydania), tytuł, wydawca, miejsce wydania.
  • artykuły w czasopismach: Autor, (rok wydania), tytuł artykułu, “nazwa czasopisma”, numer/rocznik .
  • artykuł w pracy zbiorowej: Autor, (rok wydania), tytuł artykułu, [w:] tytuł książki, (red.) nazwisko redaktora(ów), wydawca, miejsce wydania.

 

W przypadku pozycji bibliograficznych zapisanych cyrylicą prosimy o transliterację na alfabet łaciński.

 Prosimy o sprawdzenie, czy przywołane w artykule publikacje mają numer DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu). Jeśli tak, podajemy go w bibliografii.