Lista Recenzentów

Oleksij Karamanow (Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie)

Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)

Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

Tomasz Maliszewski (AMW Gdynia)

Bohumil Novák (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Czechy)

Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrej Rajsky (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

Zoja Rjabova (Uniwersytet Zarządzania Oświatą w Kijowie, Ukraina)

Nataliya Soultanian (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Heidelbergu, Niemcy)

Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski)

Janusz Sztumski (Komisja Filozofii i Socjologii - Odział PAN w Katowicach)

Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

Julia Zajaczuk ( Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)