Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Kazimierz Rędziński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) 

Redakcja

 Mirosław Łapot (zastępca redaktora naczelnego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 Paweł Zieliński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Elżbieta Napora (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Edyta Skoczylas-Krotla (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Joanna Juszczyk-Rygałło (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Redaktor językowy

Małgorzata Nitka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Redaktor statystyczny

Agnieszka Kozerska  (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Rada Naukowa

Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Edit Bodonyi (Uniwersytet Kościoła Reformowanego w Budapeszcie)

Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)

Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)

Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)

Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

Joerg-Werner Link (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy)

Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Sean Martin (John Carroll University, Ohio; USA)

Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) - przewodniczący

Mária Potočárová (Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie)

Andrzej Radziewicz-Winnicki ()

Elke Reichman (Uniwersytet w Ludwigsburgu, Niemcy)

Kazimierz Rędziński (UJD w Częstochowie)

 

Lista Recenzentów

Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)

Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

Bohumil Novák (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Czechy)

Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Andrej Rajsky (Uniwersytet w Trnawie - Słowacja)

Zorja Rjabova (Uniwersytet Zarządzania Oświatą w Kijowie)

Monika Salassa (University of Roma Tre, Włochy)

Nataliya Soultanian (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Heidelbergu, Niemcy)

Kazimierz Szmyd (Uniwersytet Rzeszowski)

Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

Julia Zajaczuk ( Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)