Redaktor naczelny

dr hab.,  prof. UJD  Kazimierz Rędziński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Redakcja

 dr Mirosław Łapot (zastępca redaktora naczelnego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab.,  prof. UJD  Paweł Zieliński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Edyta Skoczylas-Krotla (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr Joanna Juszczyk-Rygałło (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Redaktor językowy

dr hab. Małgorzata Nitka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Redaktor statystyczny

dr Agnieszka Kozerska  (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Rada Naukowa

dr hab. Krystyna Ablewicz (prof.  Uniwersytetu Jagiellońskiego)

prof. zw. dr hab. Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)

prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)

prof. zw. dr hab. Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Janina Kamińska (prof. Uniwersytetu Warszawskiego)

dr hab. Hanna Markiewicz (prof.  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

prof. zw. dr hab. Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Joerg-Werner Link (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy)

prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. zw. dr hab. Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) - przewodniczący

prof. dr hab. Wiktor Olijnik (Uniwersytet Zarządzania Edukacją w Kijowie)

prof. Jozef Pšenak (Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie)

prof. Elke Reichman (Uniwersytet w Ludwigsburgu, Niemcy)

dr hab. Kazimierz Rędziński (prof.  UJD w Częstochowie)

prof. Nataliya Soultanian (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Heidelbergu, Niemcy)

prof. zw. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

 

Lista Recenzentów

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski (przewodniczący Komisji Filozofii i Socjologii PAN w Katowicach)

prof. zw. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Bogdan Cimała (prof. Uniwersytetu Opolskiego)

dr hab. Ewa Kula (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab.  Elżbieta Magiera (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego)

dr hab. Jerzy Potoczny (prof. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

dr hab. Kazimierz Szmyd (prof. na  Uniwersytecie Rzeszowskim)

doc. Bohumil Novák Phd (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu - Czechy)

dr hab. Andrej Rajsky (Uniwersytet w Trnawie - Słowacja)

dr hab. Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. zw. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

 dr hab. Adam Winiarz (prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach)

dr Monika Salassa (University of Roma Tre, Włochy)

dr Julia Zajaczuk (dr, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)