Open Access

Publikacja artykułów w czasopiśmie jest wolna od opłat.

Dostęp do  treści jest otwarty . Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY).