Rada Naukowa

dr hab., prof.  UJ Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Edit Bodonyi (Uniwersytet Kościoła Reformowanego w Budapeszcie, Węgry)

dr Zdeňka Braumová (Uniwersytet Techniczny w Libercu, Republika Czeska)

dr hab., prof. UKEN Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr Zofia Frączek (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Romuald Grzybowski 

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak 

prof. dr hab. Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Ewa Kula  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab., prof.  APS Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

dr hab. Joerg-Werner Link (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy)

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof.  dr hab. Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

dr Sean Martin (John Carroll University, Ohio; USA)

prof. dr hab. Adam Massalski 

prof. dr hab. Andrzej Meissner  - przewodniczący

prof.  dr hab. Roman Pelczar (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. Mária Potočárová (Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)

prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki 

dr hab. prof. UAM Krzysztof Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu)

prof. Elke Reichman (Uniwersytet w Ludwigsburgu, Niemcy)

dr hab.  Kazimierz Rędziński 

prof. dr hab.  Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab., prof.  UMK Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab., prof. UJD Paweł Zieliński (UJD w Częstochowie)

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)