Rada Naukowa

 

Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Edit Bodonyi (Uniwersytet Kościoła Reformowanego w Budapeszciegry, Węgry)

Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)

Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)

Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)

Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)

Joerg-Werner Link (Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy)

Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Sean Martin (John Carroll University, Ohio; USA)

Adam Massalski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Andrzej Meissner (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) - przewodniczący

Mária Potočárová (Uniwersytet Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)

Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwersytet Zielonogórski)

Elke Reichman (Uniwersytet w Ludwigsburgu, Niemcy)

Kazimierz Rędziński (UJD w Częstochowie)