Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##

Wytyczne dla autorów

czasopismo stosuje system sporządzania przypisów APA.http://www.apastyle.org

Artykuł powinien być przygotowany w formacie A4 o marginesach 2,5 cm z każdej strony. Tekst  wyjustowany z odstępami 1,5 między wierszami, czcionka bezszeryfowa (np. Calibri lub Arial).

W artykule umieszczamy odsyłacze w tekście z  nazwiskiem autora, rokiem wydania publikacji oraz stroną, np.: (Reber, 2022, s. 58).

 Jeśli w treści artykułu znajdują się nazwiska autorów cytowanego dzieła lub tytuł dzieła anonimowego, w nawiasie należy zamieścić jedynie rok.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

##default.journalSettings.privacyStatement##