Obraz szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w opinii pracujących tam nauczycieli

Autor

  • Joanna Nowak-Gołąb Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2022.31.09

Słowa kluczowe:

szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, edukacja, nauczyciel

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcjonowania placówek publicznych i niepublicznych w Polsce – zwrócono szczególną uwagę na szkoły podstawowe. Przedstawiono najważniejsze kwestie teoretyczne powołując się na dostępne publikacje. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 wśród nauczycieli pracujących w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych na terenie jednego z małopolskich miast. W badaniach wzięło udział 48 nauczycieli – 24 pracujących w szkołach publicznych oraz 24 pedagogów pracujących w placówkach niepublicznych. Postawione w badaniach pytania, pozwoliły uzyskać informacje między innymi na temat tego, jakie różnice w pracy w szkołach publicznych i niepublicznych dostrzegają nauczyciele, jaka jest oferta tych szkół, jak przedstawia się godzinowy etat pracy nauczycieli, jakie dostrzegają korzyści  w określonym miejscu oraz jakie napotykają trudności.

Bibliografia

Adrjan, B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impus”.

Dziennik Ustaw, Dz.U.2021.1082 t.j., Akt obowiązujący Art. 14. - [Szkoły publiczne, szkoły niepubliczne] - Prawo oświatowe.

Figiel, M. (2001). Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Jull, J. (2014). Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.

Rabczuk, W. (2000). Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sztumski, J. (2020). Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Śliwerski, B. (2013). Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykanizacja.

Pobrane z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/701245,zmierzamy-ku-edukacyjnej-katastrofie-sowietyzacje-zastapila-amerykanizacja.html (17.10.2022)

Toffler, A. (1985). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. Dz.U.2021.1082.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-08