Myśl pedagogiczna Moziego i szkoły moistów

Autor

  • Paweł Zieliński Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2022.31.05

Abstrakt

W artykule podjęto próbę rekonstrukcji myśli pedagogicznej Moziego oraz szkoły moistów, wyróżniającej się, obok taoizmu i konfucjanizmu, starożytnej szkoły filozoficznej w Chinach. W badaniach odwołano się do dzieła Moziego oraz opracowań autorstwa współczesnych znawców jego filozofii. Podstawowe wartości pedagogiczne czy cnoty wskazywane przez filozofa to miłość uniwersalna, bezpieczeństwo (ekonomiczne), pokój, prostota, skromność, samoograniczanie (potrzeb materialnych), aktywizm społeczny, wysokie morale przywódców i zwierzchników. Podstawowy dylemat koncepcji moistów sprowadza się do państwowego i religijnego sankcjonowania wymienionych cnót pedagogicznych, co w świetle współczesnych badań pedagogicznych podważa wartość koncepcji.

Bibliografia

Adorno, Th. W. (1978). Wychowanie po Oświęcimiu, Znak, 285.

Bybluk, M. (2007). Tołstoj Lew Nikołajewicz, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6., red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Fromm, E. (1973). O sztuce miłości. Warszawa: PIW.

Feng, Y. (2001). Krótka historia filozofii chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hundersmarck, L. F. (1997). Mozi, w: I. P. McGreal (opr.), Wielcy myśliciele Wschodu. Warszawa: Wydawnictwo al fine.

Kant, I. (1999). O pedagogice. Łódź: Dajas.

Kohn, L. (2012). Taoizm. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-lońskiego.

Koltko-Rivera, M. E. (2006). Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and Unification. Review of General Psychology, 10, 4, 302–317.

Liu, J. (2010). Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maslow, A. H. (1971). Religions, Values, and Peak-Experience, wyd. 3. New York: The Viking Press.

Mo Zi. (2010). The Book of Master Mo. London: Penguin Books Ltd.

Zieliński, P. (2015). Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-08