Opublikowane: 2019-10-041

Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej

Michał BURCZYK
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.04

Abstrakt

Czeski pedagog skrzypiec Otakar Ševčik jest autorem obszernego korpusu dzieł pedagogicz-nych. Celem niniejszego referatu jest dokonanie wstępnego przeglądu zawartości tych dzieł, dziś w większości zapomnianych, częściowo spoczywających w rękopisach. Celem artykułu jest próba całościowego ogarnięcia metody pedagogicznej Ševčika, jak również przybliżenie sylwetki tego wybitnego nauczyciela, który może być uważany za jednego z współtwórców polskiej szkołyskrzypcowej (jako nauczyciel Eugenii Umińskiej i in.). Autor artykułu bierze pod rozwagę nowa-torstwo dzieła Ševčika w kontekście tradycji pedagogiki skrzypcowej. Wyjściową tezą jest konsta-tacja „totalnego” rozumienia przez niego problematyki rzemiosła wykonawczego, na które składa- ją się zarówno szczegóły techniki (intonacja, smyczkowanie, artykulacja, gra w pozycjach, gra wielogłosowa itd.), jak i czynniki wyrazowe.

Słowa kluczowe:

Otakar Ševčik, muzyka skrzypcowa, pedagogika muzyczna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

BURCZYK, M. (2019). Otakar Ševčik – ojciec nowoczesnej pedagogiki skrzypcowej. Edukacja Muzyczna, 9, 49–61. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.04

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.