Igor Strawiński i Wacław Niżyński artyści wizjonerzy u progu nowej epoki

Autor

  • Anna STACHURA-BOGUSŁAWSKA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Sztuki Instytut Muzyki Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej

Słowa kluczowe:

Igor Strawiński, Wacław Niżyński, balet, muzyka XX wieku

Abstrakt

Kompozytor Igor Strawiński oraz tancerz i choreograf Wacław Niżyński skrzyżowali swe drogi twórcze na początku wieku XX, aby zrewidować dotychczasowe myślenie o sztuce i wprowadzić ją w nowy wiek. Apogeum współpracy tych dwóch wybitnych artystów stanowiło wystawieniebaletu Święto wiosny, którego premiera w 1913 roku, zapisała się w historii jako jeden z najwięk-szych skandali muzycznych naszej epoki. Niniejszy artykuł posiada charakter kompilacyjny. Wy-korzystuje znane opracowania muzykologiczne i historyczne dotyczące literatury przedmiotu.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04