Opublikowane: 2019-10-041

Konwersja narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, czy życiowa konieczność?

Joanna SCHILLER-RYDZEWSKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2017.12.06

Abstrakt

Henryk Hubertus Jabłoński (1915–1989) to jedna z najważniejszych postaci gdańskiego życia muzycznego powojennej doby. Kompozytor, który działał na rzecz środowiska twórców zarówno w wymiarze artystycznym, edukacyjnym, jak i organizacyjnym. Twórczość Jabłońskiego jestpolem szeroko rozpoznanym w badaniach teoretycznych i muzykologicznych. Wiele pytań nato-miast nasuwa biografia kompozytora, szczególnie w okresie przedwojennym i tuż po zakończeniu działań wojennych. Podstawowym problemem badawczym niniejszego tekstu było więc rozstrzy-gnięcie, w jakich okolicznościach i na podstawie jakich przesłanek kompozytor podjął decyzję o narodowej konwersji i zmianie personaliów z Helmut Degler na Henryk Jabłoński. W tym celu prześledzono materiały źródłowe o charakterze biograficznym, wpisując je w szeroki kontekst życia społeczno-politycznego Gdańska pomiędzy rokiem 1939 a 1948. W wyniku przeprowadzo-nych analiz decyzja kompozytora nabiera głębokiego, wielowymiarowego sensu i wpisuje się w losy gdańszczan w okresie powojennym.

Słowa kluczowe:

konwersja narodowa, kompozytor gdański,, Henryk Hubertus Jabłoński

Pobierz pliki

Zasady cytowania

SCHILLER-RYDZEWSKA, J. (2019). Konwersja narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, czy życiowa konieczność?. Edukacja Muzyczna, 12, 147–167. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.06

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.