Edukacja muzyczna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście systemu reprezentacji Jerome’a Brunera. Jej celowość oraz modyfikacja metodyki nauczania do pracy zdalnej

Autor

Słowa kluczowe:

wczesna edukacja, Jerome Bruner, edukacja muzyczna, praca zdalna, modyfikacja

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostają implikacje dla kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji z zakresu edukacji muzycznej wynikające z teorii psychologii roz- wojowej dotyczącej systemu reprezentacji Jerome’a Brunera. Autor stara się zwrócić uwagę, iż właściwe ich rozumienie wydaje się kluczowe dla budowania dobrego podłoża dydaktycznego w pracy ze studentami kierunków wczesnej edukacji. W drugiej części artykułu w odniesieniu do przedstawionej teorii ukazana zostaje modyfikacja wybranych metod prowadzenia edukacji muzycznej na wskazanym etapie kształcenia, w odniesieniu do wyzwań związanych z koniecznością pracy zdalnej. Autor szczegółowo omawia wybrane przykłady metodyczne i proponuje ich modyfikacje. Celem zabiegu jest ukazanie możliwości zachowania praktycznego charakteru działań edukacyjnych mimo niesprzyjających warunków, jakie niesie za sobą konieczność izolacji i pracy online.

Bibliografia

Bruner Jerome, Poza dostarczone informacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.

Chomiński Józef M., Harmonia, [w:] Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 376–389.

Cieśla Marzanna, Słojewska Monika, Świat trzylatka. Zbiór zabaw ruchowych, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2009.

Dąbrowski Mirosław, Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matema- tycznych polskich trzecioklasistów. Wyd. 2 zm., Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2008.

Gopnik Alison, Kuhl Patricia, Meltzoff Andrew, Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, Media Rodzina, Poznań 2004.

Inhelder Bärbel, Piaget Jean, The early growth of logic in the child, Harper, New York 1964.

Jacques-Dalcroze Emil, Pisma wybrane, tłum. M. Bogdan, B. Wakar, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Kodály Zoltán, O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, red. M. Jankowska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2002.

Lipska Ewa, Przychodzińska Maria, Muzyka w nauczaniu początkowym. Meto- dyka, WSiP, Warszawa 1991.

Michalak Beata, Schulwerk Carla Orffa. Idea muzyki elementarnej i jej recepcja, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009.

Rutkowski Jan, Zmierzch kształcenia? Wybrane Implikacje pedagogiczne filozo- fii Leo Straussa i Erica Voegelina, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, [http://dx.doi.org/10.31338/uw.9788323510468].

Schellenberg Glenn, Music and Cognitive Abilities, Current Directions in Psychological Science, 14(6), Washington 2005, [http://dx.doi.org/10.1111/ j.0963-7214.2005.00389.x].

Smoczyńska-Nachtman Urszula, Zabawy i ćwiczenia przy muzyce. Wydanie 4, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983.

Wesołowski Franciszek, Zasady muzyki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2008.

Opublikowane

2021-05-27