Opublikowane: 2020-05-141

Topoi umuzycznione. Przegląd koncepcji toposu w muzyce

Michał Sołtysik
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2019.14.10

Abstrakt

Treść artykułu ma ukazać różne ujęcia topoi w sztuce muzycznej. W tym celu zostaje przedstawiona historia pojęcia toposu. Ten termin z antycznej retoryki dość szybko stał się pojęciem używanym w szerszym kontekście kulturowym, dzięki czemu połączono go również z ars musica. W okresie średniowiecza dokonała się adaptacja starożytnych koncepcji oraz rozwinięcie ich w stronę ilustracyjności, w epokach nowożytnych nastąpiło zaś wzmocnienie roli afektów. W XX stuleciu wiele ujęć umuzycznionego topoi zaczęło funkcjonować równolegle. Współczesna myśl w omawianym zakresie dostarcza licznych propozycji oscylujących między muzykologią, literatu- roznawstwem a filozofią. Można przypuszczać, że pojmowanie toposu w muzyce będzie się w przyszłości wiązało z perspektywą transkulturową, która wydaje się odpowiednim paradygmatem badawczym wobec zachodzących w kulturze europejskiej procesów, takich jak globalizacja i orientalizacja.

Słowa kluczowe:

filozofia muzyki, historia muzyki, retoryka muzyczna, topos w muzyce, topos transkulturowy

Zasady cytowania

Sołtysik, M. . (2020). Topoi umuzycznione. Przegląd koncepcji toposu w muzyce. Edukacja Muzyczna, 14, 199–228. https://doi.org/10.16926/em.2019.14.10

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.