Wpływ ćwiczeń plyometrycznych na zwinność, szybkość, siłę oraz siłę eksplozywną mięśni nóg
PDF (English)

Słowa kluczowe

sprawność
mięśnie nóg
trening plyometryczny
siła
szybkość
program treningowy

Jak cytować

Utamayasa, I. G. D., Setijono, H., & Wiriawan, O. (2020). Wpływ ćwiczeń plyometrycznych na zwinność, szybkość, siłę oraz siłę eksplozywną mięśni nóg . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 81–88. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.22

Abstrakt

Celem niniejszego badania jest sprawdzenie wpływu ćwiczeń z przeskakiwaniem przez przeszkody z drążkiem, szybkim przeskakiwaniem przez przeszkody bokiem oraz bocznych przeskoków przez przeszkody na zwinność, szybkość, siłę i siłę eksplozywną mięśni nóg. Badana grupa składała się z 33 studentów, którzy uczestniczyli w turnieju badmintona zorganizowanego przez FIO UNESA (Universitas Negeri Surabaya). W badaniach zastosowano metodę badania ilościowego w powiązaniu z metodami quasi-eksperymentalnymi. Wyniki pokazały, że grupa I miała wzmocnienie siły kończyn dolnych o 2,89, szybkość o −0,003, zwinność 0,1 i siłę eksplozywną mięśni nóg o 1,42. Grupa II miała siłę kończyn dolnych zwiększoną o −1,04, szybkość o 0,09, zwinność −0,19 i siłę eksplozywną mięśni nóg o 0,85, a grupa III miała siłę mięśni kończyn zwiększoną o 0,43, szybkość o 1,18, zwinność o 0,36 i siłę eksplozywną nóg o 0,71. Można zatem wnioskować, że te trzy ćwiczenia wpłynęły na zwinność, siłę i siłę eksplozywną mięśni nóg.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.22
PDF (English)