Wpływ ćwiczenia całkowitego oporu ciała na siłę, moc i wzmocnienie stabilności
PDF (English)

Słowa kluczowe

ćwiczenia oporowe
siła
moc
stabilność

Jak cytować

Suparto, A., Setijono, H. ., & Wiriawan, O. (2020). Wpływ ćwiczenia całkowitego oporu ciała na siłę, moc i wzmocnienie stabilności. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 103–118. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.36

Abstrakt

Cel: Celem tego badania jest przeanalizowanie i porównanie skuteczności ćwiczenia całkowitego oporu ciała – wznoszenia, opadania i stałego obciążenia, w zwiększaniu siły, mocy i stabilności. Metodologia: W badaniu wykorzystano metodę ilościową z quasi-eksperymentalnymi technikami projektowania. Wyniki: Wyniki pokazały, że: 1) w rosnącej grupie siła mięśni nóg miała najwyższy odsetek w porównaniu z innymi zmiennymi dla 22%, podczas gdy siła mięśni nóg miała najniższy wynik dla 12%; 2) w grupie malejącej siła mięśni ramienia miała najwyższy wynik dla 36% niż inne zmienne, a siła mięśni nogi miała najniższy wynik dla 16%; 3) w grupie o stałym obciążeniu siła mięśni ramienia wzrosła o 15%, siła mięśni nóg o 14%, 12% dla siły mięśni ramion, 8% dla siły i stabilności mięśni nóg lub równowagi ciała o 35%. Wniosek: Między grupami obciążeń wstępujących, opadających i stałych występowała znacząca skuteczność pod względem zwiększania siły, mocy i stabilności. Grupa opadająca i o stałym obciążeniu miała większy lub bardziej skuteczny wpływ na zwiększenie siły mięśni ramienia niż grupa rosnąca.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.36
PDF (English)