Ocena programu trenerskiego w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców
PDF (English)

Słowa kluczowe

CIPP
trening
ewaluacja
International Sportsman Special School of East Kalimantan CIPP
Coaching
Evaluation
International Sportsman Special School of East Kalimantan

Jak cytować

Wahyudi, H., Setijono, H., & Mintarto, E. (2020). Ocena programu trenerskiego w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 69-80. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.21

Abstrakt

Niniejsze badanie ma na celu ocenę jakości programu trenerskiego Międzynarodowej Specjalnej Szkoły dla Sportowców w Kalimantanie Wschodnim. Oceny obejmują kontekst, dane wejściowe, proces i produkt. Jako metodę zastosowano model CIPP (ang. Context, Input, Process, Product) opracowany przez firmę Sufflebeam. Wyniki ujawniły, że kontekstem ustalonym na podstawie dziedzictwa społecznego i celu założenia było podążanie za potrzebą trenowania młodych sportowców. Wybór danych wejściowych pokazuje, że rozkład sportowców w 10 okręgach nie jest jeszcze równy. Ponadto, infrastruktura wymaga bardziej intensywnych działań i udoskonaleń. Ocena procesu pokazuje, że realizacja procesu akademickiego i kształtowanie osiągnięć przebiega zgodnie z obowiązującymi kryteriami. A zatem, ocena produktu pokazuje, że raport akademicki jest wystarczająco dobry. Jednakże, w przypadku niektórych dyscyplin sportowych wymagana jest dodatkowa poprawa osiągnięć we wszystkich aspektach. Stąd można wywnioskować, że sukcesu edukacji wczesnoszkolnej, pracy trenerskiej, szkolenia i zarządzania w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców nie można oddzielić od zasobów ludzkich i innych systemów wspierających, takich jak finansowanie i infrastruktura.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.21
PDF (English)