Ocena programu trenerskiego w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców
PDF (English)

Słowa kluczowe

CIPP
trening
ewaluacja
International Sportsman Special School of East Kalimantan

Jak cytować

Wahyudi, H., Setijono, H., & Mintarto, E. (2020). Ocena programu trenerskiego w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 69–80. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.21

Abstrakt

Niniejsze badanie ma na celu ocenę jakości programu trenerskiego Międzynarodowej Specjalnej Szkoły dla Sportowców w Kalimantanie Wschodnim. Oceny obejmują kontekst, dane wejściowe, proces i produkt. Jako metodę zastosowano model CIPP (ang. Context, Input, Process, Product) opracowany przez firmę Sufflebeam. Wyniki ujawniły, że kontekstem ustalonym na podstawie dziedzictwa społecznego i celu założenia było podążanie za potrzebą trenowania młodych sportowców. Wybór danych wejściowych pokazuje, że rozkład sportowców w 10 okręgach nie jest jeszcze równy. Ponadto, infrastruktura wymaga bardziej intensywnych działań i udoskonaleń. Ocena procesu pokazuje, że realizacja procesu akademickiego i kształtowanie osiągnięć przebiega zgodnie z obowiązującymi kryteriami. A zatem, ocena produktu pokazuje, że raport akademicki jest wystarczająco dobry. Jednakże, w przypadku niektórych dyscyplin sportowych wymagana jest dodatkowa poprawa osiągnięć we wszystkich aspektach. Stąd można wywnioskować, że sukcesu edukacji wczesnoszkolnej, pracy trenerskiej, szkolenia i zarządzania w Międzynarodowej Specjalnej Szkole dla Sportowców nie można oddzielić od zasobów ludzkich i innych systemów wspierających, takich jak finansowanie i infrastruktura.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.21
PDF (English)