Model identyfikacyjny dotyczący umiejętności pływackich
PDF (English)

Słowa kluczowe

antropometryczny
biomotoryczny
identyfikacja
umiejętności pływackie
talent
pływanie

Jak cytować

Rozi, F., Setijono, H., & Kusnanik, N. W. (2020). Model identyfikacyjny dotyczący umiejętności pływackich. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 91–101. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.15

Abstrakt

Niniejsze badania mają na celu opracowanie testu instrumentalnego, a także pomiaru antropometrycznego, biometrycznego i umiejętności pływania za pomocą modelu równania i oprogramowania. Test instrumentalny służy do określenia umiejętności pływaków sportowych. Zastosowano badania ilościowe z podejściem opartym na modelu rozwoju. Grupa próbna, licząca 60 osób (30 mężczyzn i 30 kobiet) do pierwszego badania oraz 120 osób (60 mężczyzn i 60 kobiet) do drugiego badania, dobierana jest przy użyciu techniki doboru kwotowego. Zatem łącznie próbki liczą 180 osób. Dane analizowane są przy użyciu analizy czynnikowej i dyskryminacyjnej za pomocą oprogramowania SPSS. Wynik w fazie 1 pokazuje, że zastosowano testy instrumentalne składające się z 16 elementów dla mężczyzn i kobiet. Wynik dla drugiego badania obliczono przy pomocy analizy czynnikowej o wartości 0,60 i obejmował on 16 punktów instrumentalnych dla mężczyzn i 14 testów instrumentalnych dla kobiet. Wynik dla fazy 3, przy zastosowaniu analizy czynnikowej i dyskryminacyjnej, otrzymano na podstawie 12 testów instrumentalnych dla mężczyzn i kobiet. Zastosowane oprogramowanie to FASTI (Fahrur Rozi Swimming Talent Identification).

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.15
PDF (English)