Artefakty upamiętniające bitwę pod Warną w 1444 roku
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
Warna 1444 r.
Władysław III Warneńczyk
artefakty

Jak cytować

Jaczynowski, L. (2020). Artefakty upamiętniające bitwę pod Warną w 1444 roku. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 11–24. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.10

Abstrakt

Od czasu pamiętnej bitwy między koalicją wojsk chrześcijańskich a wojskami Imperium Osmańskiego upływa właśnie 575 lat. Przegrana chrześcijan przyniosła znaczące konsekwencje nie tylko dla Bułgarii, ale też dla Bizancjum i całej Europy. Wydarzenia te były wielokrotnie i na różne sposoby upamiętniane przez obie strony konfliktu. Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy o artefaktach upamiętniających poległego tam polsko-węgierskiego króla Władysława III Warneńczyka oraz tysiące rycerzy obu walczących stron. Zastosowano obserwację uczestniczącą miejsc poświęconych pamięci o tych wydarzeniach, przeprowadzono wywiady z osobami chroniącymi tę pamięć, przeanalizowano wiele rozpraw naukowych, opracowań popularnonaukowych i innych materiałów o charakterze informacyjnym poświęconych tej tematyce, zebrano dane o twórcach dzieł traktujących o tej Bitwie Narodów, dążąc do stworzenia w miarę kompletnego opisu produktu marketingowego dla potrzeb turystyki kulturowej. Ponieważ wiele artefaktów upamiętniających bitwę już nie istnieje lub istnieje w nieudokumentowanych legendach, oddzielono je (jedynie o nich wspominając) od opisu tych, które istnieją i mogą być przedstawione zainteresowanym nimi turystom. Opisano tu więc w układzie chronologicznym tureckie pamiątki, bułgarskie, węgierskie i polskie artefakty oraz ich twórców.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.10
PDF (English)