Artefakty upamiętniające bitwę pod Warną w 1444 roku
PDF (English)

Słowa kluczowe

turystyka
Warna 1444 r.
Władysław III Warneńczyk
artefakty tourism
Varna 1444
Ladislaus of Varna
artifacts

Jak cytować

Jaczynowski, L. (2020). Artefakty upamiętniające bitwę pod Warną w 1444 roku. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(2), 11-24. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.10

Abstrakt

Od czasu pamiętnej bitwy między koalicją wojsk chrześcijańskich a wojskami Imperium Osmańskiego upływa właśnie 575 lat. Przegrana chrześcijan przyniosła znaczące konsekwencje nie tylko dla Bułgarii, ale też dla Bizancjum i całej Europy. Wydarzenia te były wielokrotnie i na różne sposoby upamiętniane przez obie strony konfliktu. Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy o artefaktach upamiętniających poległego tam polsko-węgierskiego króla Władysława III Warneńczyka oraz tysiące rycerzy obu walczących stron. Zastosowano obserwację uczestniczącą miejsc poświęconych pamięci o tych wydarzeniach, przeprowadzono wywiady z osobami chroniącymi tę pamięć, przeanalizowano wiele rozpraw naukowych, opracowań popularnonaukowych i innych materiałów o charakterze informacyjnym poświęconych tej tematyce, zebrano dane o twórcach dzieł traktujących o tej Bitwie Narodów, dążąc do stworzenia w miarę kompletnego opisu produktu marketingowego dla potrzeb turystyki kulturowej. Ponieważ wiele artefaktów upamiętniających bitwę już nie istnieje lub istnieje w nieudokumentowanych legendach, oddzielono je (jedynie o nich wspominając) od opisu tych, które istnieją i mogą być przedstawione zainteresowanym nimi turystom. Opisano tu więc w układzie chronologicznym tureckie pamiątki, bułgarskie, węgierskie i polskie artefakty oraz ich twórców.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.10
PDF (English)