Kontakt

Redakcja Czasopisma „Studia Neofilologiczne"
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Humanistyczny
DZIEKANAT:
al. Armii Krajowej 36a, pok. 6, 7
42-200 Częstochowa
tel.: (+48) 34 361 14 25
e-mail: whum@ujd.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Przemysław Sznurkowski

Wsparcie techniczne

Olga Słabońska, Sekretarz Redakcji