Recenzenci współpracujący

prof. dr hab. Leszek Berezowski
Uniwersytet Wrocławski, Polska

prof. dr hab. Ewa Borkowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. UŚ dr hab. Rafał Borysławski
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. Cruz Cabanillas
University of Alcala, Hiszpania

dr hab. Bożena Cetnarowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

dr hab. Karsten Dahlmanns
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Norbert Honsza
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Polska

prof dr hab. Aleksander Kozłowski 
Polska

prof. dr hab. Wiesław Krajka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

prof. dr hab. Kazimiera Myczko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr Rafael J. Pascual
University of Oxford, Wielka Brytania

prof. Sandra Peña Cervel
Universidad de La Rioja, Hiszpania

prof. dr Inge Pohl
Universität Koblenz-Landau, Niemcy

prof. Jacob Thaisen
University of Oslo, Norwegia

prof. Letizia Vezzosi
University of Florence, Włochy

prof. Mykoła Zymomrya
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina