O czasopiśmie

Studia Neofilologiczne to punktowane czasopismo naukowe skupiające w sobie publikacje z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Wysoką jakość, a także uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo zawdzięcza współpracy komitetu redakcyjnego z uznanymi autorytetami w wyżej wymienionych dziedzinach. W Studiach Neofilologicznych autorzy mają możliwość publikowania swych artykułów głównie w takich językach jak język polski, język angielski oraz język niemiecki.

 

ISSN: 2657-3032
 
GICID: 71.0000.1500.1226
 
DOI: 10.16926/sn