Czasopismo indeksowane

Czasopismo Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze jest indeksowane w następujących bazach:

Deklaracja Open Access
Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze wspiera ruch na rzecz otwartej nauki. Jest czasopismem naukowym w otwartym dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons, dostępnym bezpłatnie w wersji elektronicznej - uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL). Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC - Article Processing Charge) ani za zatwierdzenie tekstu.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.