Czasopismo indeksowane

Czasopismo „Studia Neofilologiczne" jest indeksowane w następujących bazach:
 
•    BazHum
•    Index Copernicus (ICV 2016: 78,29)
 
•    Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 
•    PBN/POL-Index