Zespół redakcyjny

1) Redaktor naczelny:

    - dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD

2) Zastępca redaktora naczelnego:

    - dr hab. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, prof. UJD

3) Sekretarz redakcji:

    - dr Olga Słabońska

4) Redaktorzy językowi:

    - dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD

    - mgr Włodzimierz Kędzierski

    - mgr Beata Nawrocka

5) Redaktor techniczny i administrator strony:

    - mgr Agata Leśniczek