Zespół redakcyjny:

1) Redaktor naczelny:
- dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

2) Sekretarz redakcji:
- dr Olga Słabońska

3) Redaktorzy tematyczni:
- dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD
- dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
- dr Olga Słabońska

4) Redaktorzy językowi:
- dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD
- mgr Włodzimierz Kędzierski
- mgr Beata Nawrocka

5) Redaktor techniczny i administrator strony:
- mgr Agata Leśniczek