Zespół redakcyjny:

1) Redaktor naczelny:
- dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

2) Sekretarz redakcji:
- dr Olga Słabońska

3) Redaktorzy tematyczni:

• Literatura i kultura:   
- dr hab. Anna Szyndler, prof. UJD    
- dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

• Językoznawstwo i przekład:
- prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek

• Problematyka interkulturowa:
- dr hab. Anna Majkiewicz, prof. UJD  
- dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD  
- dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

4) Redaktorzy językowi:  
- dr Susanna Stacy Johnson
- dr Przemysław Sznurkowski, prof. UJD

5) Administrator strony:
- mgr Agata Leśniczek