Zespół redakcyjny:

1) Redaktor naczelny:
- dr Przemysław Sznurkowski

2) Sekretarz redakcji:
- dr Olga Słabońska

3) Redaktorzy tematyczni:

• Literatura i kultura:   
- prof. UJD dr hab. Anna Szyndler   
- dr Przemysław Sznurkowski

• Językoznawstwo i przekład:
- prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek

• Problematyka interkulturowa:
- prof. UJD dr hab. Anna Majkiewicz  
- prof. UJD dr hab. Urszula Cierniak 
- dr Przemysław Sznurkowski

4) Redaktorzy językowi:  
- dr Susanna Stacy Johnson
- dr Przemysław Sznurkowski

5) Administrator strony:
- mgr Agata Leśniczek