Narzędzia do zarządzania danymi bibliograficznymi

Redakcja „Studiów Neofilologicznych” zaleca Autorom korzystanie z bezpłatnych menedżerów bibliografii i cytowań dostępnych np. na stronach www.citavi.com, www.zotero.org, www.mendeley.com