Geneza i rozwój systemu kultury fizycznej i aktywności zdrowotnej w uczelniach wyższych Ukrainy (lata 20. XX wieku)

Autor

  • Світлана ІВАНЧИКОВА Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2018.27.66

Słowa kluczowe:

szkoła wyższa, higienizacja, militaryzacja, system, rozwój, wychowanie fizyczne, kultura fizyczna, działalność w zakresie kultury fizycznej i aktywności zdrowotnej.

Abstrakt

Artykuł  poświęcony organizacji systemu kultury fizycznej i działalności w zakresie wychowania fizycznego i rekreacji wsród studentów ukraińskich w latach 20-tych XX wieku, które są analizowane przez pryzmat ówczesnych podstawowych dokumentów dotyczących jego realizacji, oraz przesłanek pedagogicznych, zasad i doświadczenia w zakresie wdrażania w ukraińskiej szkole wyższej. W celu rozwiązania problemów badawczych wykorzystano analizę naukową i syntezę wyspecjalizowanych źródeł literackich, co dało możliwość uzyskania całokształtu potwierdzonych naukowo wydarzeń historycznych oraz faktów dotyczących problemów pracy naukowej.

W wyniku badań historycznych i pedagogicznych przeprowadzonych przez autora, uzasadniono ideę o tym, że nie odrzucając negatywnego wpływu totalitaryzmu na życie społeczeństwa ukraińskiego w badanym okresie, wiele pozytywnych rzeczy zgromadziło się w systemie działalności w zakresie kultury fizycznej i aktywności zdrowotnej w wyższych uczelniach na Ukrainie, które ostatecznie przyczyniły się do masowego entuzjazmu studentów w odniesieniu do kultury fizycznej.

Opublikowane

2019-01-25

Numer

Dział

Historia wychowania