Metodologia ukraińskiej pedagogiki w warunkach radykalnej reorganizacji szkolnej edukacji (lata 30. XX wieku)

Autor

  • Леонід ВАХОВСЬКИЙ Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2018.27.65

Słowa kluczowe:

metodologia, reorganizacja edukacji szkolnej na Ukrainie, projekt metodologiczny, pedagogika marksistowska, upolitycznienie i ideologizacja edukacji, doświadczenie pedagogiczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono teoretyczne i metodologiczne uzasadnienie nauki pedagogicznej na Ukrainie w latach 30. XX wieku, która pojawiła się w niespójności, upolitycznieniu i ideologizacji tego procesu. Ukazano, że projekty metodologiczne, które istniały w poprzedniej dekadzie ("edukacja społeczna", "nowe wychowanie", pedagogika refleksologiczna") zostały wyeliminowane i przyczynili sie do powstania jednej metodologii, opartej na teorii marksistowsko-leninowskiej, co doprowadziło do teoretycznej izolacji pedagogiki i negatywnych wpływόw na praktykę szkolną.

Opublikowane

2019-01-25

Numer

Dział

Historia wychowania