Wartości preferowane przez młodzież oglądającą amerykański serial "Przyjaciele"

Autor

  • Małgorzata Majkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2023.32.11%20

Słowa kluczowe:

hierarchie wartości, nabywanie języka obcego, młodzież

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi refleksję na temat wartości, które zauważane są przez młodzież oglądającą serial ,,Przyjaciele’’. Powszechna emisja tego serialu przypadała na lata 1994-2004. Poproszono studentów pedagogiki o obejrzenie go w dowolnym języku i odpowiedź na pytania dotyczące jego treści. W wypowiedziach badanych starano się zidentyfikować wartości, które preferują oraz ocenić, czy mają one znaczenie dla ich wyborów życiowych. Dodatkowo dociekano, czy studenci zauważają, że oglądanie filmów w języku obcym usprawnia poznanie go i posługiwanie się nim.

Bibliografia

Burszta, W.J. (2015). „Bycie w ruchu” jako strategia reinwencji. W: W.J. Burszta i A. Kisielewski (red.). Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Cioran, E. (1997). Historia i utopia. [Eseje]. Przeł. i wstępem opatrzył M. Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Csizér, K. (2017). Motivation in the L2 Classroom: W: S. Loewen i M. Sato (red.). The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition Nowy Jork: Routledge, 418–432.

Decke-Cornill, H., Küster, L.(2010). Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Dörnyei, Z. (2009). The L2 Motivational Self System. W: Z. Dörnyei i E. Ushioda (red.). Motivation, Language Identity and the L2 Self, Bristol: Multilingual Matters, 9–42.

Filiciak, M., Giza, B. (red.) (2011). Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia. Warszawa: Post-soap.

Fredrickson, B.L. (2001). The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist, nr 56, 218–226.

Gurycka, A. (1986). Systemy wartości młodzieży licealnej a oddziaływanie szkoły’. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Janicka, M. (2008). Wpływ środowiska społecznego i szkolnego na motywację do uczenia się języka niemieckiego (na przykładzie szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego). W: A. Michońska‑Stadnik, Z. Wąsik (red.). Nowe spojrzenie na motywacje w dydaktyce języków obcych, t. 1. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Jäger, I. (2004). Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster: UNRAST-Verlag.

Jaraczewska, K. (2005). Pasja nie tylko emerytów. Fakt TV — dodatek telewizyjny, 27.01-2.02.2005, 10-11.

Kisielewska, A.(2009). Polskie tele-sagi. Mitologie rodzinności, Kraków: Rabid.

Kortas, W. (2019). Od Facebooka do post-przyjaźni. Współczesne przeobrażenia bliskich relacji. Studia Medioznawcze t. 20, nr 4 (79).

Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implication. New York: Longman.

Krzystanek, K. (2007). Postawy rodzicielskie a reakcja chłopców na „agresywne” gry komputerowe. W: I. Pufal-Struzik (red.). Agresja dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

Krzyżak-Szymańska, E. (2011). Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie, referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. Dostęp online 22.09.2023: https://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf_V_konferencja/ewa_krzyzak-szymanska_21.09.2011.pdf

Melosik, Z. (2000). Kultura instant — paradoksy pop-tożsamości. W: M. Cylkowska-Nowak, Edukacja- społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań—Koziegłowy: Wolumin, 372-385

Melosik, Z.(2011). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika, t. 2. Warszawa: PWN.

Molesztak, A. (2007). Wartości preferowane przez studentów pedagogiki. W: W.J. Maliszewski (red.). Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje, t. 1. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania „się” i „Ja” w obszarze wartość wewnątrz edukacji. Toruń: Adam Marszałek.

Muszyński, H. (1983). Rozwój moralny. Warszawa: WSiP.

Mystkowska-Wiertelak, A. (2016). Investigating advanced learners’ use of affective strategies for dealing with test anxiety. Neofilolog, 46(1), 45-58.

Łaciak, B. (2013). Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań: Wagros.

Przetacznik-Gierowska, M.(1985).Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP.

Quaglio, P. (2009). Television Dialogue. The Sitcom „Friends” vs. Natural Conversation, Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Sass, A.(2007). Filme im Unterricht – Sehen(d) lernen. Fremdsprache Deutsch”, nr 36, 5-14.

Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Atria.

Skrzypczak, J.(1999). Popularna encyklopedia mass mediów. Kurpisz: Poznań.

Szymankiewicz, K. (2008). Motywowanie do nauki języka obcego poprzez otwarcie na wielojęzyczność i wielokulturowość: W: A. Michońska‑Stadnik, Z. Wąsik (red.). Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych, t. 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Szymański, M.J.(1998). Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa IBE.

Uszyński, J.(2001). Polskie seriale telewizyjne. Studium antenowe, Warszawa Wydawnictwo TVP SA.

Wojciszke, B., Baryła, W. (2001). Podglądanie zamiast przed i po. „Charaktery”, 5, 12-18.

Zazzo, B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa. PWN.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-11

Numer

Dział

Badania Naukowe Młodych Pedagogów