Edukacja dwujęzyczna w Ukrainie i w Polsce: kontekst frankofoński

Autor

  • Марія ВИНАРЧИК Uniwersytet Pedagogiczny im Iwana Franki w Drohobyczu

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.13

Słowa kluczowe:

branża edukacyjna, język obcy, edukacja dwujęzyczna, kontekst frankofoński

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na problem edukacji dwujęzycznej, jakim jest używanie języka obcego do nauczania dyscyplin pozajęzykowych. Badany jest proces tworzenia edukacji dwujęzycznej w kontekście frankofońskim w Ukrainie i w Polsce. Ustalono, że wprowadzenie dwujęzyczności w dziedzinie edukacji zostało przeprowadzone przy wsparciu Ministerstw Edukacji obu krajów. Francuskie ambasady w Ukrainie i w Polsce zapewniają kompleksowe wsparcie i pomoc. W nowoczesnych warunkach modernizacji branży edukacyjnej, pogłębiania współpracy i interakcji międzykulturowej edukacja dwujęzyczna zyskuje szczególną wartość. Ma na celu promowanie poczucia tolerancji i otwartości na różne kultury. Ustalono, że podstawą edukacji dwujęzycznej jest twórcza działalność pedagogiczna, która promuje twórczy i wszechstronny rozwój osobowości.

Bibliografia

Bahatomovna Yevropa: tendentsii u politytsi i praktytsi mul'tylinhvizmu v Yevropi. K.: Lenvit, 2012 [in Ukrainian].

Vynarchyk M., Rozvytok bilinhvalnoyi osvity u serednikh navchalnykh zakladakh Frantsiyi (70-ti roky XX – pochatok XXI stolittya) [The Development of Bilingual Education in secondary schools in France (the 70s of the XX – the beginning of XXI century] (PhD thesis), Drohobych [in Ukrainian].

Volkova N., Pedagogika: navch. posib. 4-te vy`d., stereoty`p., Ky`yiv: Akademvy`dav 2012, [in Ukrainian].

Pro merezhu specializovany`x derzhavny`x shkil. Strony internetowe: https://institutfrancais-ukraine.com/apprendre/ecoles-bilingues/presentation-ecoles-bilingues, [dostęp: 03.05.2020] [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny` vid 05.09.2017 r. # 2145-VIII / Verxovna Rada Ukrayiny`. Strony internetowe: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, [dostęp: 05.05.2020] [in Ukrainian].

Ficzula M., Pedagogika: navchal`ny`j posibny`k dlya studentiv vy`shhy`x pedagogichny`x zakladiv osvity`, Ky`yiv: Vy`davny`chy`j centr „Akademik” 2002 [in Ukrainian].

Franczuz`ka v Ukrayini. Strony internetowe: https://ua.ambafrance.org/Francuz-ka-v-Ukrayinii, [dostęp: 04.05.2020]. [in Ukrainian]

Blachowska-Szmigiel M., Dévélopper la créativité en cours de FLE, „Le français dans le monde”, Paris 2006, № 345.

Iluk J., Nauczanie bilingwalne: modele, koncepcje, założenia metodyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000.

Institut Français en Ukraine. Strony internetowe: https://institutfrancais-ukraine.com/presentation, [dostęp: 04.05.2020].

Klasy wstępne i oddziały dwujęzyczne. Strony internetowe: https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/klasy-wstepne-i-oddzialy-dwujezyczne.html, [dostęp: 04.05.2020].

Multańska M., Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty, „Języki Obce w Szkole”, 2002, nr 6.

Notre modèle d’enseignement ITSW original est basé sur le trilinguisme. Strony internetowe:

http://itsw.edu.pl/fr/notre-modele-denseignement/, [dostęp: 03.05.2020].

Olpińska M., Edukacja dwujęzyczna: przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość, „Języki Obce w Szkole” 2002, nr 6.

Pisa 2018 report. Strony internetowe: https://testportal.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf [dostęp: 03.05.2020].

Roda М., Edukacja bilingwalna w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, [w:] Nauczanie języków obcych. Polska a Europa, red. H. Komorowska, Warszawa 2007.

Zająć M., Des enseignants mieux formés, „Le français dans le monde”, Paris 2008, № 357.

Żakowska B., Nauczanie dwujęzyczne: krok ku edukacji międzykulturowej, «Edukacja Humanistyczna » 2014, nr 1.

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły