Procedury akredytacyjne jak czynnik zapewninie jakości szkolnictwa wyższego w Niemczech

Autor

  • YULIYA ZAYACHUK Ivan Franko University in Lviv
  • MARIANA YAMELYNETS Ivan Franko University in Lviv

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.12

Słowa kluczowe:

procedury akredytacyjne, rada akredytacyjna,, agencja akredytacyjna, program akredytacji, akredytacja instytucjonalna, szkolnictwo wyższe w Niemczech

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę procedur akredytacyjnych wprowadzonych ostatnio w systemie szkolnictwa wyższego w Niemczech podkreślając, że procedury akredytacyjne są istotnym czynnikiem zapewniającym  jego jakość. Termin "akredytacja" oznacza formalne uznanie programu edukacyjnego lub instytucji szkolnictwa wyższego przez uprawniony organ zewnętrzny na podstawie ustalonej procedury. W artykule wykazano, że w Niemczech system akredytacji jest zdecentralizowany. Wskazano również, że obecnie w Niemczech funkcjonują cztery rodzaje akredytacji: programowa, klastra, instytucjonalna i systemowa.

W artykule podkreślono, że system akredytacji w Niemczech składa się z trzech poziomów: Rady Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych Niemiec, Rady Akredytacyjnej oraz agencji akredytacyjnych. Rada Akredytacyjna ponosi ogólną odpowiedzialność za system akredytacji, zapewniając konsekwencję i spójność swoich decyzji akredytacyjnych, wspierając kraje związkowe w dalszym rozwoju niemieckiego systemu zarządzania jakością, promując współpracę międzynarodową w dziedzinie akredytacji i zapewniania jakości oraz przyczyniając się do realizacji wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wskazuje się również, że Niemiecka Rada Akredytacyjna uznaje dziesięć agencji, w tym osiem z Niemiec, jedną z Austrii i jedną ze Szwajcarii. Agencje akredytacyjne są niezależne, opracowują standardy edukacyjne, kryteria i procedury stosowane przez niezależnych ekspertów. Agencje akredytacyjne, które otrzymały już zgodę Rady Akredytacyjnej na prowadzenie swojej działalności, przeprowadzają akredytację programów kształcenia i wewnętrznych systemów zapewniania jakości w uczelniach.

Szczególny nacisk położono na analizę agencji akredytacyjnych zarejestrowanych w Niemczech, a mianowicie ACQUIN, AHPGS, AKAST, AQAS, ASIIN, EVALAG, FIBAA, ZEvA. W artykule podkreślono, że głównym celem agencji ds. zapewniania jakości jest pomoc w tworzeniu wysokiej jakości programów edukacyjnych w różnych dziedzinach, a nie drobiazgowe procedury biurokratyczne, jak również, że sama akredytacja ma charakter mniej kontrolny, a bardziej ukierunkowany na rozwój całej uczelni.

Bibliografia

Kehm B. Germany: The Quest for World-Class Universities, „International Higher Education” 2015, March, p. 18–20.

Fortes M., Kehm B., Mayekiso T., Evaluation and Quality Management in Europe, Mexico, and South Africa, in: Globalization and Its Impacts on the Quality of PhD Education, eds. Nerad M., Evans B., Rotterdam: Sense Publishers 2014, p. 81–109; https://doi.org/10.1007/978-94-6209-569-4_5.

Ponomarenko N. Expert activity in higher education in Germany, “Continuing professional education: theory and practice” 2015, № 4 (45), p. 60–63. [in Ukrainian].

Management and organizational development of higher education, ed. M. N. Pevzner, Dnepropetrovsk 2012, 528 p. [in Russian].

Mykhailichenko M., Makodzei L. Expert activity in higher education: approaches and criteria, “Humanitarian Bulletin” 2014, № 34, p. 269–280. [in Ukrainian].

Vasylkova N. Accreditation system in higher education in Germany. [Electronic resource]. – Access mode: https://core.ac.uk/download/pdf/43282137.pdf [in Ukrainian].

German Accreditation Council [Electronic resource]. – Access mode: https://www.akkreditierungsrat.de/en/welcome-german-accreditation-council

ACQUIN. The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute [Electronic resource]. – Access mode: https://www.acquin.org/en/

AHPGS. Accreditation Agency in Health and Social Sciences [Electronic resource]. – Access mode: https://ahpgs.de/

AKAST. Agency for Quality Assurance and Accreditation of Canonical Programmes of Studies in Germany. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.akast.info/?lang=en

AQAS. Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.aqas.de/

ASIIN. The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.asiin.de/en/about-asiin.html

Evalag. Evaluation Agency Baden-Württemberg. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.evalag.de/en/agency/

ZEvA. Central Evaluation and Accreditation Agency. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.zeva.org/english-version

International Accreditation. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.concordia.edu.ua/global-projects/international-accreditation-gp/

FIBAA. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.fibaa.org/en/fibaa/

Opublikowane

2022-05-14

Numer

Dział

Artykuły