Praca na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: edukacja cyfrowa wysokiej jakości podczas pandemii Covid-19

Autor

  • Pablo Lafarga Ostáriz University of Zaragoza
  • Rebecca Soler Costa University of Zaragoza

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2021.30.03

Słowa kluczowe:

SD, MOOC, Covid-19, Cele Zrównoważonego Rozwoju SDG, Masowe Otwarte Kursy Online (MOOC), cyfryzacja, uczenie się

Abstrakt

Ostatnie kilka lat pokazało wyraźne zaangażowanie w cyfryzację. W przypadku edukacji ten nowy kierunek jest promowany przez cele globalne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), a konkretne ustawodawstwo każdego kraju lub sam postęp technologiczny. Masowe Otwarte Kursy Online (MOOC) mogą być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w obliczu nadejścia pandemii wywołanej przez Covid-19. Cyfrową propozycję, której rozwój w drugiej dekadzie XXI wieku był bardzo znaczący, należy rozważyć z kilku powodów, przede wszystkim ze względu na postulat  uczenia się przez całe życie oraz dostarczanie metod nauczania-uczenia się zarówno synchronicznego, jak i asynchronicznego. Dlatego w tym artykule dokonano refleksyjnej analizy dzisiejszej edukacji i roli MOOC w tym nowym kontekście.

Bibliografia

Abousahl S., Bucalossi A., Gran, VE. & Ramos, MM., JRC in Euratom research and training programme – 2014-2020, “EPJ Nuclear Sciences & Technologies”, VI(XLV), 2020, doi: 10.1051/epjn/2019036.

Area M., Bajo el efecto 2000. Líneas de investigación sobre Tecnología Educativa en España, “Revista Interuniversitaria de Tecnología Educativa”, 0, 98-113, 2020.

Brown M., McCormack M., Reeves J., Brooks C. & Grajek S. 2020 EDUCAUSE Horizon Report, Teaching and Learning Edition, Educause, Louisville 2020.

Carneiro R., Toscano J. & Díaz T. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, OEI – Fundación Santillana, Madrid 2000.

Del Prete A. & Almenara JC., Use of the virtual learning environment among higher education teaching staff: a gender analysis, “RED-Revista de Educación a Distancia”, XX(LXII), 2020, doi: 10.6018/red.400061.

Eger L., Tomczyk L., Klement M., Pisonova M. & Petrova G., How do first year university students use ICT in their leisure time and for learning purposes?, “International Journal of Cognitive Researchin Science Engineering and Education – IJCRSEE”, VIII(II): 35-52, 2020, doi: 10.5937/IJCRSEE2002035E.

Fidalgo P., Thormann J., Kulyk O. & Lencastre J.A., Student’s perceptions on distance education: a multinational study, “International Journal of Educational Technology in Higher Education”, XVII(I), 2020, doi: 10.1186/s41239-020-00194-2.

García R., Matos A,P.D., Arenas A. & Ugalde C., Media literacy in primary education. International perspective of level of literacy competence, “Pixel-Bit-Revista de Medios y Educación”, 0: 217-236, 2020, doi; 10.12795/pixelbit.74535.

González J., Martí M.C. & Cervera M.G., Inside a 3D simulation: realism, dramatism and challenge in the development of students’ teacher digital competence, “Australasian Journal of Educational Technology”, XXXV(V): 1-14, 2020, doi: 10.14742/ajet.3885.

Guerrero A.J.M., Bibliometric study of scientific production in the Web of Science: vocational training and blended learning, “Pixel-Bit-Revista de Medios y Educación”, LXVI: 149-168, 2019. doi: 10.12795/pixelbit.2019.i56.08.

Huber SG. & Helm C., Covid-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises-reacting quickly to explore issues for policy, “Educational Assessment Evaluation And Accountability”, XXXII(II): 237-270, 2020, doi: 10.1007/s11092-020-09322-y.

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2020. Retrieved from https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692.

Liu X., Liu XW. & Zhang W., Diversities of learners’ interactions in different MOOC courses: how these diversities affects communication in learning, “Computers & Education”, CLI, 2020, doi: 10.1016/j.compedu.2020.103873.

Meneses E.L. & Cerero J.F., Information and communication technologies and functional diversity: knowledge and training of teachers in Navarra, “IJERI-International Journal of Educational Research and Innovation”, XIV: 59-75, 2020, doi: 10.46661/ijeri.4407.

Mhlanga D. & Moloi T., COVID-19 and the digital transformation of education: what are we learning on 4IR in South Africa?, Education Sciences, X(VII), 2020, doi: 10.3390/educsci10070180.

Moreira M.A., Romero O.C. & García L.F., Primary and secondary education students’ perspectives on the school use of ICT, “Educatio Siglo XXI”, XXXVI(II): 229-253, 2020, doi: 10.6018/j/333071.

Napier A., Hutner E. & Reich J., Evaluating learning transfer from MOOCs to workplaces: a case study from teacher education and launching innovation in schools, “RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia”, XXIII(II):45-64, 2020, doi: 10.5944/ried.23.2.26377.

Niu LD., Chen X. & Xu R., Quantitative analysis of the influence of learning resource scheduling in MOOC mode on traditional education and teaching, “International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning”, IXXX(I-II): 21-32, 2019, doi: 10.1504/IJCEELL.2019.099247.

Núñez J.A.L., Soto M.N.C., Díaz IA. & Jiménez C.R., Digital competence of teaching staff to attend to students with learning difficulties. A theoretical review, “Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado”, XXIII(II): 143-154, 2020, doi: 10.6018/reifop.418171.

Osman M.E., Global impact of COVID-19 on education Systems: the emergency remote teaching at Sultan Qaboos University, “Journal of Education for Teaching”, 2020, doi: 10.1080/02607476.2020.1802583.

Prendes M.P., García P.A., Solano I.M., Gender equality and ICT in the context of formal education: a systematic review, “Comunicar”, XXVIII(LXIII): 9-20, 2020, doi: 10.3916/C63-2020-01.

Robinson M. & Rusznyak L., Learning to teach without school-based experience: conundrums and possibilities in a South African context, “Journal of Education for Teaching”, 2020, doi: 10.1080/02607476.2020.1800408.

Rodríguez A.M., Cabrera A.F. & Guerrero A.J.M., Teaching digital competence for searching, selection, evaluation and storage of information, “Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado – RIFOP”, XCIV: 235-250, 2019.

Rodríguez M.C., Fernández F.F.O., Chinchilla M.D.C. & León E.C., Design of an instrument for evaluating digital applicacitions (Apps) that allow students to develop artistic competence, “Pixel-Bit-Revista de medios y educación”, O: 7-25, 2020. doi: 10.12795/pixelbit.7407.

Rodríguez M.D.M., Méndez V.G. & Martín A.M.R., Informational literacy and digital competence in teacher education, “Profesorado-Revista de curriculum y formación de profesorado”, XXII(III): 253-270, 2020, doi; 10.30827/profesorado.v22i3.8001.

Sánchez A., Gisbert M. & Esteve F., First-year college students’ digital competence, “INNOEDUCA-International Journal of Technology and Educational Innovation”, V(II): 104-113, 2019, doi: 10.24310/innoeduca.2019.v5i2.5598.

Simo VL., Lagaron DC. &Rodríguez C.S., STEM education for and with digital era: the role of digital tools for the performance of scientific, engineering and mathematic practices, “RED-Revista de Educación a Distancia”, XX(LXII), 2020, doi: 10.6018/red.410011.

Soler R., Mauri M., Lafarga P. & Moreno A.J., How to teach pre-service teachers to make a didactic program? The collaborative learning associated with mobiles devises, “Sustainability”, XII(IX): 3755, 2020, doi: 10.03390/su12093755.

Yandell J., Learning under lockdown: English teaching in the time of Covid-19, “Changing English-Studies in Culture and Education”, XXVII(III): 262-269, 2020, doi: 10.1080/1358684X.2020.1779029.

Zheng Q, Chen L. & Burgos D., Construction of MOOC platforms in China, “Lecture Notes in Educational Technology”, 43-83, 2018, doi: 10.1007/978-981-10-6586-6_5.

Opublikowane

2021-12-31

Numer

Dział

Artykuły