Idea wychowania wyzwalającego w myśli pedagogicznej ukrainy (koniec XIX - początek XX wieku)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.18

Słowa kluczowe:

wychowanie wyzwalające (edukacja do wolności), pajdocentryzm, szkoła narodowa, edukacja społeczna

Abstrakt

Artykuł analizuje wpływ idei wychowania wyzwalającego (edukacji do wolności) na rozwόj teorii i praktyki pedagogicznej na Ukrainie na przełomie XIX i XX wieku. Autor rozważa osobliwości zastosowania zasad wychowania wyzwalającego jako uzasadnienia koncepcji szkoły narodowej, ujawnia związek między polityką edukacyjną lat dwudziestych XX wieku a próbami reformy edukacji szkolnej w tym okresie i podejściem teoretycznym zwolenników wychowania wyzwalającego.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

Historia wychowania