Idea wychowania wyzwalającego w myśli pedagogicznej Ukrainy (koniec XIX - początek XX wieku)

Autor

  • Леонід ВАХОВСЬКИЙ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4163-2453

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.18

Słowa kluczowe:

wychowanie wyzwalające (edukacja do wolności), pajdocentryzm, szkoła narodowa, edukacja społeczna

Abstrakt

Artykuł analizuje wpływ idei wychowania wyzwalającego (edukacji do wolności) na rozwόj teorii i praktyki pedagogicznej na Ukrainie na przełomie XIX i XX wieku. Autor rozważa osobliwości zastosowania zasad wychowania wyzwalającego jako uzasadnienia koncepcji szkoły narodowej, ujawnia związek między polityką edukacyjną lat dwudziestych XX wieku a próbami reformy edukacji szkolnej w tym okresie i podejściem teoretycznym zwolenników wychowania wyzwalającego.

Bibliografia

A.Z., Dal`tonskaya sy`stema, “Shlyax osvity`” 1923, 9/10.

Deklaraciya Narkomosvity` USRR pro sociyal`ne vy`xovannya ditej, “Visny`k Narodnogo komisariatu osvity` USRR”, 1920, 1.

Zelenkevy`ch Ya., G`runtovni pry`ncy`py` normal`noyi shkoly`, “Svitlo” 1911, Kn. 1.

Istorija pedagogiki i obrazovanija. Ot zarozhdenija vospitanija v pervobytnom obshhestve do konca HH v., pod red. A. I. Piskunova, Moskva: Sfera 2001.

Kej Je., Vek rebenka, Moskva 1906.

Lubenec' T., O nagljadnom prepodavanii, Kiev 1911.

Manzhos B., Kolekty`vizaciya pry` Dal`ton-plani, “Radyans`ka Osvita” 1924, 7.

Mamontov Ya., Pravo derzhavy` i pravo dy`ty`ny` [v:] Malovidomi pershod¬zhe-rela ukrayins`koyi pedagogiky` (druga polovy`na X1X–XX st.): xrestomati-ya, uporyad. L.D. Berezivs`ka ta in., Ky`yiv 2003.

Milenina G.S., Pedagogichni ideyi S. Rusovoyi ta M. Montessori: porivnyal`ny`j analiz, [v:] Naukovy`j visny`k My`kolayivs`kogo derzhavnogo universy`tetu im. V.O. Suxomly`ns`kogo: zbir. nauk. pracz`. Vy`p.1 (30). Rozvy`tok peda-gogichnoyi osvity` v konteksti cy`vilizacijny`x zmin, red. V.D. Budak, O.M. Pyexota, My`kolayiv: MDU im. V.O. Suxomly`ns`kogo 2010.

Monten' M., Opyty: polnoe izd. v odnom tome, per. s fr. A. Bobovich, N. Ry-kovoj, F. Kogan-Bernshtejn, Moskva 2009.

Montessori M., Dom rebenka. Metod nauchnoj pedagogiki, Gomel' 1993.

Montessori M., Metod nauchnoj pedagogiki, primenimyj k detskomu vospitaniju v domah rebenka, Moskva 1993.

Parkherst Je., Vospitanie i obuchenie po dal'tonskomu planu, per. s angl. R. Landsberg, Moskva 1925.

Piskunov A.I., Problemy trudovogo obuchenija i vospitanija v nemeckoj peda-gogike XVIII – nach. XX v., Moskva 1976.

Rusova S., Vy`brani pedagogichni tvory`. U 2 kn., za red.Ye. I. Kovalenko; upo-ryad., peredm., pry`m. Ye.I. Kovalenko, I.M. Pinchuk, Ky`yiv 1997, Kn.2.

Russo Zh.-Zh., Pis'mo k d’Alamberu o zrelishhah, [v:] Russo Zh.-Zh., Izbrannye sochinenija: v 3 t., Moskva 1961, T. 1.

Russo Zh.-Zh., Julija ili novaja Jeloiza, [v:] Russo Zh.-Zh., Izbrannye so-chinenija: v 3 t., Moskva 1961, T. 2.

Smirnova L.V. Gumanisticheskaja pedagogika Marii Montessori. Opyt ameri-kanskoj sistemy obrazovanija, Volgograd: Peremena 1997.

Chepiga Ya.F., L. Tolstoj i jogo shkola, “Svitlo” 1911, Kn. 5.

Chepiga Ya.F., Vil`na shkola. Yiyi ideyi j zdijsnennya yix v prakty`ci, Ky`yiv: Ukrayins`ka shkola pid orudoyu S. Rusovoyi, Yu. Sirogo, Ya. Chepigy` I S. Cherkasenka 1918.

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

Historia wychowania