O policyjnej profilaktyce zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.16

Słowa kluczowe:

młodzież, Policja, profilaktyka, szkoła, zachowania ryzykowne

Abstrakt

Młodzież jest kategorią wiekową najbardziej narażoną na przejawianie zachowań niezgodnych                z ogólnie przyjętym systemem normatywnym. Niektóre z nich są integralną częścią fazy dorastania i przemijają wraz z wiekiem, inne prowadzą natomiast do pogłębiania się zaburzeń rozwojowych. W konsekwencji wymagają interwencji wyspecjalizowanych służb, które stają w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń związanych                       z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społeczną. Wymaga to ścisłej współpracy ze wszystkimi środowiskami wychowawczymi, kształtowanej przez zarówno przez potrzeby i oczekiwania społeczne jej uczestników, jak i przez regulacje prawno-polityczne na szczeblu centralnym. Dziś bowiem ryzykowne zachowania przybierają zupełnie nowy charakter.

Downloads

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM