Percepcja rodziny w rysunkach dziewcząt z rodzin z uzależnieniem od alkoholu – badania pilotażowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/p.2020.29.15

Słowa kluczowe:

psychologia rodziny, obraz rodziny, rysunek projekcyjny, uzależnienie

Abstrakt

The subject of the research was the image of the family as perceived by girls from families where the father is an addicted person. The aim of the research was to find out how girls from families with addiction perceive relationships between people in their family, what are the bonds, family structure and communication processes. The study included 50 teens: 25 girls from families where the father is addicted to alcohol, and 25 girls from families where there is no alcohol addiction. According to the systemic approach, a family is a system of elements that are in mutual relations. Changing one element that makes up a family brings about a change in the entire system, but also the change depends on the entire family system. Thus, in a family where the father or mother are addicts, it can be said that the whole family functions as an addict. The hypothesis assumes that the perception of the family will be different in each study groups.

Bibliografia

Augustynek A., Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnienia od Internetu, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=125 [dostęp z 10.04.2020].

Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.

Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1994.

Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób za-dowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.

Braun-Gałkowska M., Metody badania systemu rodzinnego, Katedra Psycholo¬gii Wychowawczej KUL, Lublin 1991.

Rozwój nastolatka, t. 5 i 6, red. A. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Dzieci alkoholików: jak je rozumieć, jak im pomagać, wybór i oprac. A. Pacewicz, Min. Edukacji Narodowej, Warszawa 1994.

Kolańczyk A., Koszmar życia z osobą uzależnioną, https://www.csr.org.pl/-blog/koszmar-zycia-z-osoba-uzalezniona-reguly-w-rodzinie-alkoholowej, [dostęp: 16.09.2020].

Kornacka-Skwara E, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych rodzin mężczyzn bezrobotnych, Wyd. WSP, Częstochowa 2004.

Pacewicz A., Dzieci alkoholików, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1994,

Pużyński S. Wciórka J., Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i zaburzeń Zachowania w ICD-10, Wyd. Versalis, Kraków 2000.

Robinson B.E., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.

Ryś M., Konflikty w rodzinie niszczą czy budują? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1994.

Samochowiec A., Chęć M., Kołodziej Ł, Samochowiec J, Alcohol use Disorders: do new Diagnostic Criteria Imply Change of Therapeutic Strategies?, „Alcoholism and Drug Addiction" 2015, t. 28(1) .

Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-02

Numer

Dział

PEDAGOGIKA W DZIAŁANIU SPOŁECZNYM