Opublikowane: 2019-10-041

„Zwycięzca śmierci wraca na czas”. Refleksje wokół utworu Advent w wykonaniu grup Dead Can Dance i Armia

Bartosz MAŁCZYŃSKI

Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na zestawieniu dwu wariantów utworu Advent,wykonanego pierwotnie przez grupę Dead Can Dance, a odtworzonego kilkanaście lat później w nowym wymiarze tekstowym przez zespół Armia. Owo zestawienie uwzględnia poszerzone tłokontekstowe, odwołujące się do genealogii obydwu formacji, intertekstualnej i intermedialnej spe- cyfiki ich twórczości oraz eksponujące horyzont aksjologiczny urzeczywistniony w tytułach i tek- stach utworów.

Słowa kluczowe:

treści chrześcijańskie w muzyce rockowej, Jezus Chrystus w kulturze popularnej,, kultura rocka, intertekstualność i intermedialność w muzyce rockowej, twórczość grupy Dead Can Dance, twórczość grupy Armia, twórczość Tomasza Budzyńskiego.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

MAŁCZYŃSKI, B. (2019). „Zwycięzca śmierci wraca na czas”. Refleksje wokół utworu Advent w wykonaniu grup Dead Can Dance i Armia. Edukacja Muzyczna, 13, 141–155. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/581

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.