„Zwycięzca śmierci wraca na czas”. Refleksje wokół utworu Advent w wykonaniu grup Dead Can Dance i Armia

  • Bartosz MAŁCZYŃSKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny Instytut Filologii Polskiej Zakład Teorii Literatury https://orcid.org/0000-0001-8715-8270
Słowa kluczowe: treści chrześcijańskie w muzyce rockowej, Jezus Chrystus w kulturze popularnej,, kultura rocka, intertekstualność i intermedialność w muzyce rockowej, twórczość grupy Dead Can Dance, twórczość grupy Armia, twórczość Tomasza Budzyńskiego.

Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na zestawieniu dwu wariantów utworu Advent,wykonanego pierwotnie przez grupę Dead Can Dance, a odtworzonego kilkanaście lat później w nowym wymiarze tekstowym przez zespół Armia. Owo zestawienie uwzględnia poszerzone tłokontekstowe, odwołujące się do genealogii obydwu formacji, intertekstualnej i intermedialnej spe- cyfiki ich twórczości oraz eksponujące horyzont aksjologiczny urzeczywistniony w tytułach i tek- stach utworów.

Opublikowane
2019-10-04