Opublikowane: 2019-10-041

Muzyka współczesna szansą na budowanie wspólnoty

Gabriela SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ

Abstrakt

During the course of the 20th Century, there was an incredible increase in the range of musical sounds and possibilities of their interpretations. In this article, I am describing my direct experiences in performing of this kind of music, teaching how to read the “open” scores, and their diverse ways of interpretation and improvisation. These experiences are fun; they do expand one’s intellectual horizons, and finally they teach how to be together. This is an outstanding op- portunity to build a relationship between varied individuals.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

SZENDZIELORZ-JUNGIEWICZ, G. (2019). Muzyka współczesna szansą na budowanie wspólnoty. Edukacja Muzyczna, 5. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/572

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.