Twórczości Eugeniusza Stankowicza – inspiracje doby globalizmu

Autor

  • Olena KOLISNYK Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki Wydział Teorii i Kompozycji Katedra Teorii Muzyki

Słowa kluczowe:

Eugeniusz Stankowicz, współczesna muzyka ukraińska, Євген Станкович

Abstrakt

Niniejszy artykuł, o charakterze popularnonaukowym, przedstawia w zarysie meandry współ- czesnej muzyki ukraińskiej oraz charakteryzuje twórczość ukraińskiego kompozytora Eugeniusza Stankowicza [Євген Станкович, ur. 1942 w Swaliawie na Zakarpaciu – Ukraina]. W opracowaniu zagadnienia autorka wykorzystuje jedynie ukraińską literaturę przedmiotu. W omówieniu twór-czości Stankowicza koncentruje się na charakterystyce warsztatu kompozytorskiego, języku mu- zycznym oraz związkach jego utworów z dziełami innych twórców.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04