Opublikowane: 2019-10-041

Kadencje Wandy Landowskiej do Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 W.A. Mozarta w perspektywie porównawczej

Katarzyna BABULEWICZ
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2015.10.01

Abstrakt

Wanda Landowska, wybitna interpretatorka muzyki dawnej, pedagog, w młodości swą przy-szłość wiązała z karierą kompozytorską. Na dorobek artystki składają się utwory fortepianowe i pieśni, spora liczba dzieł kameralnych oraz kadencje do szeregu koncertów, które osobiście wykonywała. Wanda Landowska skomponowała kadencje do koncertów na instrumenty klawi-szowe trzech kompozytorów: G.F. Haendla, J. Haydna i W.A. Mozarta. Nie są to kompozycjeo charakterze popisowym – należą one do odmiany nazywanej w piśmiennictwie niemieckim „kadencją dokomponowaną”. Każda z nich to rodzaj erudycyjnego komentarza na temat stylu 

danego koncertu. Kadencje te są zaawansowane pod względem użycia technik kompozytorskich, a w szczególności – bliskiej Landowskiej – sztuki kontrapunktu. Zdradzają też głęboką wiedzęhistorycznomuzyczną klawesynistki oraz jej rozeznanie w środkach kompozytorskich z różnych okresów, choć jednocześnie pozostają zasadniczo zgodne stylistycznie z kompozycjami, do któ-rych powstawały. Celem niniejszego szkicu jest zaprezentowanie typowych strategii Landowskiejjako autorki kadencji na przykładzie kadencji do I oraz III części Koncertu fortepianowego d-mollKV 466 W.A. Mozarta. Wybór ten związany jest z jednej strony z faktem, że kadencje te ukazują w sposób reprezentatywny najważniejsze elementy kompozytorskiego metiér artystki, z drugiejzaś z tym, że analizując je, dysponujemy szerokim spektrum porównawczym – Koncert d-mollcieszył się bowiem szczególnie dużym powodzeniem wśród kompozytorów, jeśli chodzi o pisanie kadencji. Analiza porównawcza korpusu źródeł ilustrujących temat umożliwiła ukazanie podo-bieństw i różnic w odczytaniu Mozartowskiego arcydzieła przez Landowską i przez innych twórców.

Słowa kluczowe:

Wolfgang Amadeusz Mozart, Wanda Landowska, koncert fortepianowy, kadencje do koncertów fortepianowych

Pobierz pliki

Zasady cytowania

BABULEWICZ, K. (2019). Kadencje Wandy Landowskiej do Koncertu fortepianowego d-moll KV 466 W.A. Mozarta w perspektywie porównawczej. Edukacja Muzyczna, 10, 11–28. https://doi.org/10.16926/em.2015.10.01

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.