Opublikowane: 2019-10-031

Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku

Ulyana HRAB
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2016.11.07

Abstrakt

Problematyka niniejszej pracy koncentruje się na określeniu relacji Adolfa Chybińskiego, wy- bitnego polskiego muzykologa, kierownika Zakładu Muzykologii Uniwersytetu Lwowskiego z jego ukraińskimi studentami i współpracownikami. Podstawę opracowania stanowią: korespon- dencja, oficjalne dokumenty i osobiste wspomnienia.

Źródła te świadczą o tolerancji, wzajemnym szacunku i zrozumieniu nawet w czasach naj-ostrzejszych konfliktów międzynarodowych. Przy bardziej wnikliwym, spersonifikowanym spoj-rzeniu na historię widzimy, że przeszłość polsko-ukraińska była wielowymiarowa i niejedno-znaczna, a na płaszczyźnie intelektualnej, kulturowej i artystycznej istniało znacznie więcej punk-tów wspólnych, niż przyjęło się dziś o tym sądzić.

Słowa kluczowe:

Uniwersytet Lwowski, muzykologia, stosunki polsko-ukraińskie, Adolf Chybiński

Pobierz pliki

Zasady cytowania

HRAB, U. (2019). Z historii stosunków polsko-ukraińskich w środowisku muzycznym Uniwersytetu Lwowskiego w pierwszych trzech dekadach XX wieku. Edukacja Muzyczna, 11, 133–144. https://doi.org/10.16926/em.2016.11.07

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.