Redakcja czasopisma "Edukacja Muzyczna"
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Sztuki
ul. Waszyngtona 4/8, pokój 611
42-200 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

Marta Popowska
redaktor naczelny czasopisma
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wsparcie techniczne

Marek Kudra