Redakcja czasopisma "Edukacja Muzyczna"
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Sztuki Instytut Muzyki
ul. Dominika Zbierskiego 2/4, pokój 4.05
42-218 Częstochowa

Główna osoba do kontaktu

Marta Popowska
Redaktor naczelna czasopisma
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wsparcie techniczne

Marek Kudra