Kontakt

Redakcja czasopisma "Edukacja Muzyczna"
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, pokój 611
42-200 Częstochowa, Polska

Główna osoba do kontaktu

Marta POPOWSKA - Redaktor naczelna
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Wsparcie techniczne

Marek KUDRA - Sekretarz